Tin tức 4

13/2/201912 lượt xem
Tin tức 4

Tin tức 3

13/2/201910 lượt xem
Tin tức 3

Tin tức 2

13/2/201910 lượt xem
Tin tức 2

Sự kiện

Lễ ra mắt hai viện PRATI và TIAS

 22/2/2019 16 lượt xem
Sự kiện

Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa

 22/2/2019 14 lượt xem
Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa
22
Tháng 2

Sự kiện

22/2/2019 9 lượt xem
13
Tháng 2

Tin tức 4

13/2/2019 12 lượt xem
13
Tháng 2

Tin tức 3

13/2/2019 10 lượt xem
Tin khác

Tuyển sinh đại học

22/2/201911 lượt xem
Tuyển sinh đại học

Tuyển sinh đại học

22/2/201910 lượt xem
Tuyển sinh đại học

Quy chế đào tạo

21/2/201910 lượt xem
Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo

21/2/20198 lượt xem
Quy chế đào tạo

Sinh viên NCKH

21/2/20199 lượt xem
Sinh viên NCKH

Bài báo

21/2/201913 lượt xem
Bài báo

Lĩnh vực nghiên cứu

21/2/201914 lượt xem
Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu

21/2/201910 lượt xem
Lĩnh vực nghiên cứu

Hợp tác quốc tế

22/2/201910 lượt xem
Hợp tác quốc tế

Hợp tác trong nước

22/2/201918 lượt xem
Hợp tác trong nước

Hợp tác trong nước

22/2/201910 lượt xem
Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế 1

13/2/201914 lượt xem
Hợp tác quốc tế